Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

15Γιορτάζουμε σήμερα 9 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Κυρίλλου, του Αριχεπισκόπου Αλεξανδρείας, ας πούμε λίγα λόγια:

Ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί αυτοκρατορίας του Θεοδοσίου του Μικρού και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. από εύπορους γονείς της ελληνικής κοινωνίας της πόλεως. Ο Άγιος Κύριλλος ήταν ανηψιός του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεοφίλου.

Έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση, ώστε μετέπειτα έγινε και διάδοχος του θείου του, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Αλεξάνδρειας. Όταν έγινε η Γ' Οικουμενική Σύνοδος το 431 μ.Χ. στην Έφεσο... ο Άγιος Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσεβούς Νεστορίου, για το πρόσωπο της Υπεραγιάς Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

Πατριάρχευσε για 32 περίπου χρόνια και παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο στις 27 Ιουνίου του 444 μ.Χ.

Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!Απολυτίκιο:

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς κῦρος οὐράνιον θεολογία ἡ σή, βραβεύει ἐν πνεύματι τῇ ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ τὴν χάριν τὴν ἔνθεον, σὺ γὰρ καθυπογράψας τῆς Τριάδος τὴν δόξαν, μύστης τῆς Θεοτόκου καὶ ὑπέρμαχος ὤφθης, παρ' ἧς λαμπρῶς ἐδοξάσθης, ἱεράρχα Κύριλλε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου