Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακή της Πεντηκοστής (Βίντεο)
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Και Καλή φώτιση 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου