Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

«ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΩΣ ΕΙΔΟΝ, ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΩΣ ΕΔΙΔΑΞΑΝ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ, ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΩΣ ΕΔΟΓΜΑΤΙΣΑΝ..Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΚΤΑΙ»

15 Του Πρεσβ. Αθανασίου Μηνά
Ο Πατριάρχης Αβραάμ  τήν ώρα τής φιλοξενίας τών Τριών προσώπων τής Αγίας Τριάδος μέ πίστη καί απλότητα εδέχθη τήν επαγγελία καί ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην.
Ο προφήτης καί βασιλέας Δαυΐδ προεφήτευσε τήν θείαν Ενανθρώπησιν, Σταύρωσιν, Ανάστασιν καί Ανάληψιν τού Κυρίου καί Βασιλέως Χριστού από Τόν Οποίον θά ερχόταν η σωτηρία τού κόσμου.

Ο Αρχιερέας Ζαχαρίας προεφήτευσε καί αυτός τό προδρομικό έργο καί τήν κλήσιν παρά Θεού, τού υιού τού Ιωάννη. Καί πράγματι ο Τίμιος Πρόδρομος καί Βαπτιστής ομολόγησε καί υπέδειξε στούς Εβραίους καί στόν κόσμο τόν Μεσσία Ιησού Χριστό καί τό έργο τής σωτηρίας εξ Αυτού.
Οι Άγιοι Απόστολοι επίστευσαν καί δέχθηκαν τήν Αλήθεια τού Θεού... ότι δηλαδή ο Κύριος Ιησούς εκ τού Θεού εξήλθε καί απεκάλυψε τό θέλημα τού Πατρός εις τόν κόσμον.

Οι Αποστολικοί Πατέρες καί οι επόμενοι αυτών όσιοι καί μάρτυρες, παρέλαβαν καί παρέδωσαν από γενιά σέ γενιά έως τήν σήμερον ημέραν τήν προφητευθείσαν καί αποκεκαλυμμένην  εν Χριστώ αλήθεια.
Ήτοι ο Θεός είναι Ένας καί Τριαδικός, Τριάς εν Μονάδι καί Μονάς εν Τριάδι.  Αυτός ο προσωπικός Τριαδικός Θεός ελευθέρωσε τούς Εβραίους από τούς Αιγυπτίους καί τούς εξέθρεψε στήν έρημο σαράντα χρόνια.

Όταν ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου, ο Υιός καί Λόγος τού Θεού, τό δεύτερο Πρόσωπο τής Αγίας Τριάδος, δημιούργησε τήν ανθρωπίνη Του φύση από άκραν φιλανθρωπίαν, μέ ψυχή ξέχωρη τής Θεότητος, από τά άχραντα αίματα τής Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας μέ τήν ευδοκία τού Πατρός καί τήν συνεργία τού Αγίου Πνεύματος. Ένωσε τά διεστώτα καί μέ τήν Θεία Ανάληψη ανέβασε τήν καθόλου ανθρωπότητα στά δεξιά τού Θεού καί Πατρός, δίνοντας τήν δυνατότητα σωτηρίας σέ όσους μετά τήν Σταύρωσιν, τήν Ανάστασιν, τήν Ανάληψιν καί τήν Θείαν Πεντηκοστήν θά Τόν εδέχονταν ως Μοναδικό Σωτήρα καί Λυτρωτή τού κόσμου, Μοναδικό Μεσίτη μεταξύ Θεού καί ανθρώπων.

Όπως επίσης παρέδωσε  τήν Μία Αγία Καθολική καί Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία Του, ως μοναδική κιβωτό σωτηρίας . Μία η Πίστις, ένα τό Βάπτισμα, μία η δυνατότητα σωτηρίας, ο Ιησούς Χριστός! Αυτή είναι η μόνη καί μοναδική αλήθεια γιά τούς θέλοντας καί επιζητούντας  τήν αιώνια ζωή, τόν Παράδεισο. Όσοι αποδέχονται αυτήν τήν πίστη καθίστανται μέλη τίμια τού Θεανθρωπίνου σώματος, δηλαδή τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, μέ κεφαλή τόν Μεσσία Χριστό, τηρούν απαρέγκλιτα τίς εντολές Του καί δέχονται τήν Άκτιστον Τριαδικήν Χάριν διά Ιησού Χριστού καί εμπειρικά βιώνουν από αυτή τή ζωή ουράνιες καί παραδείσιες καταστάσεις.

Κατά σειράν, λοιπόν, έχουμε τόν Αβραάμ, τόν Δαυΐδ, τόν Τίμιο Πρόδρομο, τόν Μεσσία Χριστό, τούς Αγίους Αποστόλους, τούς Αποστολικούς Πατέρες, τούς Οσίους, τούς Αγίους, τούς Ομολογητές καί Μάρτυρες, πού συγκροτούν τήν Άκτιστον Ορθόδοξον Εκκλησίαν, τήν θριαμβεύουσαν καί στρατευομένην, καί όχι αόρατον, οι οποίοι μέ απόλυτη συνέπεια κράτησαν καί κρατούν ανόθευτη τήν ορθόδοξη παράδοση έως τής Δευτέρας Παρουσίας.

Έξω από αυτήν τήν εν Χριστώ αλήθεια, «λατρεύεται καί προσκυνείται σάν θεός» ο σατανάς. Τό νά ακούγεται λοιπόν στίς ημέρες μας, ότι όλες οι θρησκείες είναι  ίδιες, όλες οι χριστιανικές ομολογίες κατέχουν αλήθειες καί ότι λίγο έως πολύ όλοι προσκυνούν τόν Ένα Θεόν, δέν είναι μόνο πλάνη καί σατανικό ψέμα, αλλά μίσος πού οδηγεί τό ανθρώπινο γένος στόν απόλυτο καί αιώνιο θάνατο.

Δυστυχώς οι βλασφημίες αυτές ακούγονται καί από χείλη ορθοδόξων κληρικών οι οποίοι δήθεν προωθούν τήν «ειρήνη» καί τήν «αγάπη», ενώ οι ίδιοι αποδεικνύονται από τά έργα τους λύκοι βαρείς μέ ένδυμα προβάτου . Γι᾿αυτό καί δέχονται βραβεία καί επαίνους από τούς εχθρούς τού Χριστού γιά τήν υπηρεσία μίσους, κακίας καί αυτοκαταστροφής, πού προσφέρουν στήν ανθρωπότητα κατ᾿ επιταγήν τού πατέρα τους ψεύτη καί ανθρωποκτόνου Σατανά , σέ αντίθεση μέ τή ζωή καί τήν διδασκαλία τών Αγίων Αποστόλων καί τών Αγίων Πατέρων πού υπέστησαν μύριους όσους διωγμούς, φυλακίσεις καί μαρτύρια γιά τήν ορθόδοξη πίστη καί παράδοση. Αυτοί οι παραπάνω κληρικοί ανήκουν στούς προδρόμους τού αντιχρίστου, όπως τούς καταγγέλει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:   Υπάρχουν, δυστυχώς, στίς ημέρες μας κατ’ευφημισμόν ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι ενώ εκκλησιάζονται, εξομολογούνται, κοινωνούν καί μετέχουν στά Άχραντα Μυστήρια καί στίς Αγιαστικές Τελετές τής Ορθοδόξου Εκκλησίας,  επηρεαζόμενοι από τούς λαοπλάνους καί ανθρωποκτόνους Νεοεποχίτες κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς θεολόγους, εν αγνοία τους, δέχονται αβασάνιστα αντίχριστες σατανικές θεωρίες, όπως π.χ. «καμμία θρησκεία καί κανένας δέν κατέχει στόν κόσμο όλη τήν αλήθεια»,ή ακόμα ότι «όλες οι θρησκείες καί οι αιρέσεις καί τά σχίσματα έχουν καί κατέχουν “αλήθειες” πού μπορούν νά σώσουν καί νά οδηγήσουν στόν Παράδεισο», όπως επίσης ότι δήθεν  «από διαφορετικούς δρόμους μπορεί νά λατρεύεται ο Ένας Αληθινός Θεός», υβρίζοντες έτσι ευθέως τόν Σωτήρα Χριστό, ο Οποίος διεκήρυξε ότι: «εγώ ειμί η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή: ουδείς  έρχεται πρός τόν πατέρα ει μή δι᾿εμού»(Ιω. ιδ΄, 6), «...ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν»(Ιω.ιε΄, 5), «...εγώ ειμι τό φώς τού κόσμου: ο ακολουθών εμοί ου μή περιπατήση εν τή σκοτία, αλλ᾿ έξει τό φώς τής ζωής»(Ιω.η΄, 12),« αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν τίς τόν λόγον τόν εμόν τηρήση, θάνατον ου μή θεωρήση εις τόν αιώνα».( Ιω. η΄, 51).

Σ᾿ αυτούς τούς μπερδεμένους, μέ πόνο καί αγάπη, λέμε μακάρι νά απαγκιστρωθούν από αυτήν τήν πλάνη. Στήν αντίθετη περίπτωση, καλύτερα θά ήταν  νά μήν είχαν γνωρίσει τόν Χριστό ή μάλλον καλύτερα γι᾿ αυτούς νά μήν είχαν γεννηθεί. Τόσο μεγίστη είναι αυτή η αμαρτία! (Ιω. η΄, 24: «είπον ούν υμίν ότι αποθανείσθε εν ταίς αμαρτίαις υμών: εάν γάρ μή πιστεύσητε ότι εγώ ειμι, αποθανείσθε εν ταίς αμαρτίαις υμών».)
Κύριε Ιησού Χριστέ Σωτήρα καί Βασιλέα γενού ίλεως καί ξεσκέπασε οριστικά καί αμετάκλητα όλα τά ψεύδη, τίς πλάνες καί τίς απάτες πού ο σατανάς εφύτευσε στόν κόσμο καί φώτισε τούς ορθοδόξους καί ει δυνατόν όλη τήν ανθρωπότητα νά στραφούμε σέ αληθινή μετάνοια καί νά επιστρέψουμε στήν Αγία Σου Ποίμνη μέ Έναν Ποιμένα, δηλαδή σέ Σένα τόν Κύριο, Βασιλέα καί Σωτήρα Ιησούν Χριστόν  πού σού ανήκει η Δόξα καί τό κράτος εις τούς αιώνας. Αμήν. Γένοιτο Κύριε.
 Πηγη:www.agioritikovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου