Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (VIDEO)

15Την Τετάρτην, 24ην Μαΐου / 6ην Ιουνίου 2012, εωρτάσθη η εορτή των Αγίων ενδόξων θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης κατά μετάθεσιν εκ της 21ης Μαΐου/3ης Ιουνίου, Κυριακής της Πεντηκοστής, εις τον προς τιμήν αυτών μοναστηριακόν Ναόν των Αγιοταφιτών εντός του Πατριαρχείου.

Της λαμπράς εορτής και πανηγύρεως ταύτης προέστη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ηγούμενος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων Πατέρων, συμπροσευχομένων των Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Ιερομονάχων, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου... του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Ιγνατίου, παρεπιδημούντος εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος μεθ’ ιερέων αυτού και μεγάλης προσκυνηματικής ομάδος και άλλων προσκυνητών, Ελλήνων της Ελληνικής παροικίας και Αραβοφώνων Ορθοδόξων.

Μετά την θ. Λειτουργίαν, την ανάγνωσιν των κολλύβων των Αγίων και την Απόλυσιν, ηκολούθησεν επίσημος άνοδος, του Μακαριωτάτου και των Ιερέων ενδεδυμένων και των ψαλτών ψαλλόντων το απολυτίκιον των Αγίων: «Κωνσταντίνος σήμερον…» προς το Πατριαρχείον. Πάντες ελάμβανον το αρτίδιον ευλογίας, το προσφερόμενον επί τη εορτή ταύτη των ιδρυτών και προστατών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.

Εις το Πατριαρχείον ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τους προσελθόντας Πατέρας, τον κ. Γενικόν Πρόξενον και τους προσκυνητάς.

Μετά ταύτα ηκολούθησε ο αδελφικός ασπασμός και ο ασπασμός της χειρός του Μακαριωτάτου.

Την μεσημβρίαν παρετέθη μοναστηριακή τράπεζα δια τους Αγιοταφίτας και τους φιλοξενουμένους αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου