Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΑΜΑ

15Την Τετάρτην, 14ην /27ην Ιουνίου 2012, ο κ. Pablo Antonio Thalassinos ελληνικής καταγωγής και Πρέσβυς του κράτους του Παναμά εις τα Ηνωμένα Έθνη, συνοδευόμενος υπό τινων συνεργατών αυτού και μελών της οικογενείας αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον κ. Θαλασσινόν και την συνοδείαν αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο κ. Θαλασσινός εξέφρασε την προσωπικήν αυτού εκτίμησιν και αυτήν του κράτους αυτού δια το... επιτελούμενον υπό του Πατριαρχείου και του Μακαριωτάτου θρησκευτικόν, ειρηνευτικόν και πολιτιστικόν έργον αυτού και ως ένδειξιν της εκτιμήσεως ταύτης απένειμε εις τον Μακαριώτατον τιμητικήν διάκρισιν του κράτους του Παναμά με το σχετικόν δίπλωμα έχον ως έπεται αγγλιστί.

Συγκεκινημένος ο Μακαριώτατος ήκουσε τους λόγους τούτους και ευχαριστών ανταπήντησεν ότι η τιμή προς το πρόσωπον Αυτού αντανακλά προς το Πατριαρχείον και την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

1 σχόλιο:

  1. Ας δώσει τότε την ελευθερία του, στον αδερφό του Ειρηναίο από τον οποίο και έλαβε χειροτονία.

    Σοφία του κόσμου, μωρία παρά τω Θεώ εστί.
    Τί ωφελεί αν κερδίσει κανείς όλον τον κόσμο αλλά χάσει την ψυχή του;

    ΑπάντησηΔιαγραφή