Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

15Την Δευτέραν 19ην Ιουνίου /2ραν Ιουλίου 2012, οι απόφοιτοι της Ιερατικής Σχολής της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, δέκα περίπου τον αριθμόν, υπό τον Σχολάρχην π. Αντώνιον Καλογήρου και υπό τον καθηγητήν Αγιοταφίτην π. Κυπριανόν Μηλιδόνην, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Την ομάδα ταύτην των αποφοίτων εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των εξ αρχής της γενέσεως του Χριστιανισμού άχρι της σήμερον αγαστών σχέσεων μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Κύπρου.

Καρπός των σχέσεων τούτων είναι και η καθιερωμένη επίσκεψις των αποφοίτων της Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, άμα τη αποφοιτήσει αυτών εις τους Αγίους Τόπους, και η φοίτησις πέντε Παλαιστινίων Αραβοφώνων Ορθοδόξων του Πατριαρχείου εις την Ιερατικήν Σχολήν της Εκκλησίας της Κύπρου ως υποτρόφων.

Λαβόντες τας ευλογίας του Μακαριωτάτου οι εν λόγω απόφοιτοι εσυνέχισαν την προσκυνηματικήν αυτών περιοδείαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου