Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ


Απόδοση στη νεολληνική:
Προΰπαρξη του Ιησού Χριστού
1
ΙΩΑΝΝΗΣ (IN.) 1
Στην αρχή ήταν ο Λόγος, 
και ο Λόγος ήταν προς το Θεό, 
και Θεός ήταν ο Λόγος. 
2 Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. 
3 Τα πάντα μέσω αυτού έγιναν, 
και χωρίς αυτόν δεν έγινε 
ούτε ένα απ' ό,τι έχει γίνει. 
4 Μέσα σε αυτόν ήταν ζωή, 
και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. 
5 Και το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει 
και το σκοτάδι δεν κυρίεψε αυτό. 
6 Ήταν ένας άνθρωπος 
από το Θεό απεσταλμένος. 
το όνομά του Ιωάννης. 
7 Αυτός ήρθε για μαρτυρία, 
να μαρτυρήσει για το φως, 
για να πιστέψουν όλοι μέσω αυτού. 
8 Εκείνος δεν ήτανε το φως, 
αλλά ήρθε να μαρτυρήσει για το φως. 
9 Ήταν το φως το αληθινό, 
που φωτίζει κάθε άνθρωπο, 
το οποίο ερχότανε στον κόσμο. 
10 Μέσα στον κόσμο ήτανε 
κι ο κόσμος μέσω αυτού έγινε, 
αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε. 
11 Στους δικούς του ήρθε, 
αλλά οι δικοί του δεν τον παραδέχτηκαν. 
12 Όσοι όμως δέχτηκαν αυτόν, 
σ' αυτούς έδωσε εξουσία 
τέκνα Θεού να γίνουν. 
σ' όσους πιστεύουν στ' όνομά του, 
13 που όχι από αίματα, 
ούτε από σάρκας θέλημα 
ούτε από θέλημα άντρα, 
αλλ' από το Θεό γεννήθηκαν. 
14 Και ο Λόγος σάρκα έγινε 
και κατασκήνωσε ανάμεσά μας, 
και είδαμε με θαυμασμό τη δόξα του, 
δόξα όπως ενός μονογενούς από τον Πατέρα, 
πλήρης από χάρη και αλήθεια. 
15 Ο Ιωάννης μαρτυρεί γι' αυτόν 
και έχει φωνάξει λέγοντας: 
«Αυτός ήταν για τον οποίο είπα: 
“Εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα 
πριν από μένα έχει υπάρξει 
γιατί μου ήταν πρώτος”». 
16 Γιατί από το πλήρωμά του 
όλοι εμείς ελάβαμε, 
και χάρη στη θέση χάρης. 
17 Γιατί ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή. 
η χάρη και η αλήθεια έγιναν 
μέσω του Ιησού Χριστού. 
18 Το Θεό ως τώρα κανείς δεν έχει δει ποτέ. 
Ο μονογενής Θεός που είναι 
στην αγκαλιά μέσα του Πατέρα, 
εκείνος εξήγησε αυτόν.
Η μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή
(Μτ. 3:1-12, Μκ. 1:2-8, Λκ. 3:15-17)
19 Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννη, όταν απέστειλαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λευίτες, για να τον ρωτήσουν: «Εσύ ποιος είσαι;» 20 Και ομολόγησε και δεν το αρνήθηκε, αλλά ομολόγησε: «Εγώ δεν είμαι ο Χριστός». 21 Τότε τον ρώτησαν: «Τι είσαι λοιπόν; Εσύ είσαι ο Ηλίας;» Και λέει: «Δεν είμαι». «Ο προφήτης είσαι εσύ;» Και αποκρίθηκε: «Όχι». 22 Είπαν λοιπόν σ' αυτόν: «Ποιος είσαι; Για να δώσουμε απόκριση σ' αυτούς που μας έστειλαν. Τι λες για τον εαυτό σου;» 23 Εκείνος είπε: 
«Εγώ είμαι φωνή 
ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο: 
“Ισιώστε την οδό του Κυρίου”, 
καθώς είπε ο Ησαΐας ο προφήτης». 24 Και ήταν μερικοί αποσταλμένοι από την παράταξη των Φαρισαίων. 25 Τότε τον ρώτησαν και του είπαν: «Γιατί λοιπόν βαφτίζεις, αν εσύ δεν είσαι ο Χριστός ούτε ο Ηλίας ούτε ο προφήτης;» 26 Τους αποκρίθηκε ο Ιωάννης λέγοντας: «Εγώ βαφτίζω σε νερό. Στο μέσο σας έχει σταθεί αυτός που εσείς δεν ξέρετε, 27 που έρχεται ύστερα από εμένα, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί του υποδήματός του». 28 Αυτά έγιναν στη Βηθανία πέρα από τον Ιορδάνη, όπου βάφτιζε συνέχεια ο Ιωάννης.
Ο Αμνός του Θεού
(Μτ. 3:13-17, Μκ. 1:9-11, Λκ. 3:21-22)
29 Την επόμενη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέει: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. 30 Αυτός είναι για τον οποίο εγώ είπα: “ Ύστερα από μένα έρχεται ένας άντρας που πριν από μένα έχει υπάρξει, γιατί μου ήταν πρώτος”. 31 Και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά για να φανερωθεί στο λαό Ισραήλ, γι' αυτό εγώ ήρθα βαφτίζοντας στο νερό». 32 Και έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης, λέγοντας: «Έχω δει το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό, και έμεινε πάνω σ' αυτόν. 33 Κι εγώ δεν τον ήξερα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαφτίζω σε νερό, εκείνος μου είπε: “Πάνω σ' όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι που βαφτίζει σε Πνεύμα Άγιο”. 34 Κι εγώ έχω δει και έχω μαρτυρήσει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού».
Οι πρώτοι μαθητές
(Μτ. 4:18-22, Μκ. 1:16-20)
35 Την επόμενη ημέρα πάλι, είχε σταθεί ο Ιωάννης και δύο από τους μαθητές του. 36 Κοίταξε καλά τότε τον Ιησού που περπατούσε και λέει: «Να ο αμνός του Θεού». 37 Και άκουσαν οι δύο μαθητές αυτόν να μιλά και ακολούθησαν τον Ιησού. 38 Στράφηκε τότε ο Ιησούς και, όταν τους είδε να τον ακολουθούν, τους λέει: «Τι ζητάτε;» Εκείνοι του είπαν: «Ραβί - που όταν ερμηνεύεται λέγεται Δάσκαλε - πού μένεις;» 39 Τους λέει: «Ελάτε και θα δείτε». Ήρθαν, λοιπόν, και είδαν που μένει, και έμειναν κοντά του εκείνη την ημέρα. Η ώρα ήταν περίπου τέσσερις το απόγευμα. 40 Ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, ένας από τους δύο που άκουσαν από τον Ιωάννη και τον ακολούθησαν. 41 Αυτός βρίσκει πρώτα τον αδελφό το δικό του, το Σίμωνα, και του λέει: «Βρήκαμε το Μεσσία» - που όταν ερμηνεύεται σημαίνει Χριστός. 42 Τον έφερε τότε προς τον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε μέσα στα μάτια και είπε: «Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωάννη. εσύ θα κληθείς Κηφάς» - που ερμηνεύεται Πέτρος.
Ο Ιησούς καλεί το Φίλιππο και το Ναθαναήλ
43 Την επόμενη ημέρα θέλησε να εξέλθει στη Γαλιλαία και βρίσκει το Φίλιππο. Και ο Ιησούς τού λέει: «Ακολούθα με». 44 Ήταν, λοιπόν, ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. 45 Βρίσκει ο Φίλιππος το Ναθαναήλ και του λέει: «Αυτόν που έγραψε ο Μωυσής στο νόμο, και οι προφήτες, τον βρήκαμε: είναι ο Ιησούς, γιος του Ιωσήφ, που είναι από τη Ναζαρέτ». 46 Και ο Ναθαναήλ τού είπε: «Από τη Ναζαρέτ δύναται να είναι κάτι αγαθό;» Του λέει ο Φίλιππος: «Έλα και δες». 47 Ο Ιησούς είδε το Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέει γι' αυτόν: «Να, αλήθεια, ένας Ισραηλίτης μέσα στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». 48 Του λέει ο Ναθαναήλ: «Από πού με γνωρίζεις;» Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Σε είδα προτού ο Φίλιππος σε φωνάξει, ενώ ήσουν κάτω από τη συκιά». 49 Ο Ναθαναήλ του αποκρίθηκε: «Ραβί, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». 50 Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Θα δεις μεγαλύτερα από αυτά». 51 Και του λέει: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου