Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (VIDEO)

15Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως η κατεξοχήν ημέρα η αφιερωμένη εις το Άγιον Πνεύμα, το Οποίον επεδήμησε επί τους Αγίους μαθητάς και αποστόλους του Κυρίου και εφώτισε αυτούς και ηγίασε και ανέδειξε πανσόφους, και εσαγήνευσε πάσαν την οικουμένην, εωρτάσθη μετά πάσης χαράς, αγαλλιάσεως και παραμυθίας υπό της Εκκλησίας της Αγίας Σιών, της Εκκλησίας του υπερώου, την Δευτέραν , 22αν Μαΐου /4ην Ιουνίου 2012, επί του λόφου της Αγίας Σιών.

Εν πρώτοις αφ’ εσπέρας, την Κυριακήν, έλαβε χώραν ο Εσπερινός μετά των ευχών της Γονυκλισίας εις το παρεκκλήσιον το εντός του κοιμητηρίου του Πατριαρχείου, του επί των ερειπίων της Βασιλικής της Αγίας Ελένης και... ανατολικώς του κτιρίου της Ιερατικής Σχολής του Πατριαρχείου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου.

Την επομένην, κυριώνυμον ημέραν της εορτής, έλαβε χώραν η θ. Λειτουργία εις τον ιερόν ναόν της Αγίας Τριάδος, τον εντός του κτιρίου της Πατριαρχικής Σχολής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου και συλλειτουργούντων αυτώ ιερομονάχων, ιερέων και διακόνων.

Άμα τω πέρατι της θ. Λειτουργίας ήρξατο η κατά την προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν λιτανεία από της εν λόγω Εκκλησίας έως και του Τάφου του Δαβίδ και του υπερώου, επί του οποίου επεφοίτησε το Πανάγιον Πνεύμα εις τους Αγίους μαθητάς και αποστόλους.

Εις εκάστην των στάσεων ανεγνώσθη και μία ευχή της Γονυκλισίας, μία εν τω Ναώ άμα τη ενάρξει, μία εν τω σπηλαίω -κατακόμβη, δέησις ανεπέμφθη έμπροσθεν του Τάφου του προφητάνακτος Δαβίδ και μία εν αυτώ τω υπερώω, εν ω και απεκορυφώθη η λιτανεία. Εν τη επιστροφή έμπροσθεν της νοτίου πύλης του κοιμητηρίου ανεπέμφθησαν Τρισάγιον και δέησις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, πατέρων ημών των εν τω κοιμητηρίω ενταφιασμένων.

Η λιτανεία κατέληξεν εις τον Ναόν, εις ον εγένετο απόλυσις, μεθ’ ην έλαβε χώραν η δεξίωσις της Αρχιερατικής συνοδείας και παντός του εκκλησιάσματος υπό του Σχολάρχου μοναχού π. Φωτίου εις την αίθουσαν δεξιώσεων της Σχολής.

το βίντεο δεν το βρήκα μπορείτε να πατήσετε το λίνκ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου