Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ !!!

Ιδρύθηκε λίγο πριν το 980, προφανώς από κάποιο αγιογράφο ονομαζόμενο Γεώργιο
Από τα βυζαντινά χρόνια ήδη άρχισε να δη­μιουργείται η παράδοση να μονάζουν στη Ζω­γράφου βούλγαροι μοναχοί, αλλά πάντα η Μονή ήταν επανδρωμένη με μοναχούς πολλών εθνοτήτων μόλις το 1845 επικράτησε η συ­νήθεια να χρησιμοποιείται μόνον η βουλγα­ρική γλώσσα στις ακολουθίες, ενώ μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν ισότιμα και η ελληνική. Το Καθολικό τιμάται στον άγιο Γεώργιο και είναι κτίσμα του 1801, με τοιχογραφίες του 1817. Τα σημαντικώτερα από τα κειμήλια της είναι η «αχειροποίητος» εικόνα του αγίου Γεωργί­ου την οποία η παράδοση συνδέει με τους κτήτορες της Μονής, μιά άλλη εικόνα του ιδίου Αγίου και το χειρόγραφο του μοναχού Παϊσίου Χελανδαρινού (18ος αι.) στο οποίο γρά­φηκε η πρώτη σύνθεση της ιστορίας του βουλ­γάρικου έθνους.
141e4913f6f28bcd2074bfe4ba0d91c0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου