Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

15ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟY
4.30 μ.μ.: Η Υποδοχή τής ιεράς Εικόνος «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» εις τόν πρό τού Λευκού Πύργου χώρον, υπό τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.Ιερωνύμου, τού Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.Ανθίμου, επί τή παρουσία τής Ιεράς Κοινότητος τού αγίου Όρους τού ιερού Κλήρου, τών Αρχών καί τού ευσεβούς λαού. Η Δέησις καί εν συνεχεία η μεταφορά τής ιεράς Εικόνος εις τόν ιερόν Ναόν τού πολιούχου αγίου Δημητρίου, μέ λιτανευτικήν πομπήν διά τών οδών : Εθνικής Αμύνης, Πανεπιστημίου & αγίου Δημητρίου.

6.00 μ.μ.:    Η επίσημος Δοξολογία εν τώ ιερώ Ναώ τού πολιούχου αγίου Δημητρί-ου. Προσφωνήσεις-Αντιφωνήσεις.

6.30 μ.μ.:  Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντοςτού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 - 11.00 π.μ.: Ο Όρθρος, τό Πανηγυρικόν Αρχιερατικόν Συλλείτουργον καί η Δοξολογία επί τή επετείω τής ενάρξεως τού Μακεδονικού Αγώνος προεξάρχοντος τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

11.30 π.μ. : Η έναρξις τών εργασιών τού υπό τού Ιδρύματος Εθνικού καί Θρη-σκευτικού Προβληματισμού καί τής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης διοργανουμένου Συνεδρίου μέ θέμα: «ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ: τρείς ταυτόσημοι αιώνιαι αξίαι καί οντότητες» εις τήν αίθουσαν τελετών τής Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

6.30 μ.μ. : Ο Εσπερινός καί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Ο Εσπερινός καί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Ο Εσπερινός καί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

9.30 μ.μ.: Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία επί τή εορτή τού αγίου, ενδόξου Αποστό-λου καί Ευαγγελιστού Λουκά κατά τό αγιορειτικόν τυπικόν, η οποία θά παραταθή έως τών πρωϊνών ωρών.

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Ακολουθία Μ. Εβδομάδος αγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥκαί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Μέγας Εσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 - 10.30 π.μ. : Όρθρος καί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τού Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου.

6.30 μ.μ. : Ακολουθία Μ. Εβδομάδος αγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥκαί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Ακολουθία Μ. Εβδομάδος αγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥκαί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.

ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Ακολουθία ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ τού αγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, χοροστατούντος τού Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, όστις θά κηρύξη τόν Θείον Λόγον.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Προεόρτιος Εσπερινός καί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 - 10.30 π.μ. : Όρθρος καί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

11.00 π.μ. :  Λιτάνευσις τής ιεράς Εικόνος ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», μετά τών χαριτοβρύτων Λειψάνων καί τής ιεράς Εικόνος τού αγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

6.30 μ.μ. : Μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός τής εορτής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
6.30 - 10.30 π.μ. : Όρθρος καί Πανηγυρικόν Αρχιερατικόν Συλλείτουργον, προ-εξάρχοντος τού Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου.

11.00 π.μ. : Δοξολογία επί τή επετείω απελευθερώσεως τής πόλεως.

6.30 μ.μ. : Πανηγυρικός Εσπερινός, επί τή συνάξει τών αγίων ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ καί ΛΟΥΠΟΥ. καί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.
9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 - 10.00 π.μ. : Όρθρος καί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Μέγας Εσπερινός τής εορτής τής αγ. Σκέπης τής Θεοτόκου καί εν συν-εχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

7.00 μ.μ. : Παρουσίασις τού πρώτου τόμου τού ιστορικού Αρχείου τής Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εις τήν αίθουσαν διαλέξεων τού Μητροπολιτικού Κτιρίου (Βογατσικού 7).

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.00 - 10.30 π.μ. : Όρθρος καί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Εσπερινός καί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Εσπερινός καί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

8.00 μ.μ. : Μουσική Εκδήλωσις-Παρουσίασις τού «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» τού Μίκη Θεοδωράκη, (ποίηση τού Οδυσσέα Ελύτη) εις τό Μέγαρον Μουσικής Θεσσαλονίκης.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία.

ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. : Όρθρος καί Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Εσπερινός καί εν συνεχεία ο ιερός Παρακλητικός Κανών.

9.30 μ.μ. : Ιερά Αγρυπνία μέ τήν συμμετοχήν τού βυζαντινού χορού αποφοίτων τής Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
7.30 - 9.30 π.μ. :  Όρθρος, Θεία Λειτουργία, Ιερός Παρακλητικός Κανών καί εν συνεχεία η αναχώρησις τής ιεράς Εικόνος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 - 10.30 π.μ. : Όρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

6.30 μ.μ. : Ο παρακλητικός Κανών τού αγίου Δημητρίου, η Τελετή καθαγιασμού τού Μύρου τού αγίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καί εν συνεχεία Ιερά Αγρυπνία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 μ.μ. : Συναυλία Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής τού Συλλόγου Ιερο-ψαλτών Θεσσαλονίκης «ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου