Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

ΤΟ «ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ» ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

15Tου π. Αθανασίου Μηνά
«Είπεν άφρων εν καρδία αυτού: ουκ έστι Θεός.» (Ψαλμός Δαυίδ,13:1)
«... καί εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία: φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν...» (Πρός Ρωμ., α΄, 21-22)


Αυτά καταγγέλλει τό Πνεύμα τό Άγιον.
Εντούτοις, μέ έκπληξη καί οδύνη, ακούσαμε στά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανθρώπους, πού εν αγνοία τους, θέλουμε νά πιστεύουμε, διετύπωσαν γιά άλλη μιά φορά κατάπτυστες θεωρίες περί τής εξελίξεως τού σύμπαντος.

Μέ εμφανή απουσία στοιχειωδών θεολογικών γνώσεων καί μέ ασέβεια πρός τά θεία, επεχείρησαν νά αποδείξουν ότι ο άνθρωπος δέν είναι πλάσμα καί κατ᾿ εικόνα τού Θεού, αλλά ανθρωποειδές κτήνος, αποτέλεσμα κάποιας δήθεν εκρήξεως καί εξελίξεως (μποζόνιο τού Χίγκς ή «σωματίδιο τού θεού»), τής οποίας αποτέλεσμα είναι καί όλο τό σύμπαν. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι η νοητική τους αυτή σχιζοφρένεια είναι αποτέλεσμα πειράματος, παρατηρήσεως καί αποδείξεως: καί, επειδή ο πατέρας τους Σατανάς είναι ψεύτης καί ανθρωποκτόνος, άφησαν καί ένα μικρό περιθώριο λάθους, γιά νά μή  γελοιοποιηθούν στό μέλλον, όπως σίγουρα καί θά συμβεί.

Κρατικό μάλιστα κανάλι φιλοξένησε τό παραλήρημα συγκεκριμένου «επιστήμονα», πού έφθασε στό σημείο νά υβρίζει τόν Δημιουργόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Σωτήρα Χριστό καί νά επιχειρεί ο ίδιος νά αναγνωρισθεί σάν θεός.
Γιά νά μήν ταλαιπωρείται μέσα στήν απέραντη δυστυχία του ο εν λόγω «επιστήμων», καί άν πράγματι θέλει καλοπροαίρετα νά μάθει τήν αλήθεια, θά μπορούσε νά ερωτηθεί, ποιός τόν κατέστησε κριτή δισεκατομμυρίων ανθρώπων πού από κτίσεως κόσμου πίστεψαν καί πιστεύουν τόν Μόνον Αληθινόν Τριαδικόν Θεόν  ως Δημιουργόν τού σύμπαντος κόσμου καί τού ανθρώπου καί δέχονται τόν Θεάνθρωπον Μεσσίαν Ιησούν ως Βασιλέα καί Δεσπότη;

Ποιοί έγιναν τόσο ανόητοι πού αφού παρεκτράπησαν πρώτα οι ίδιοι τής αληθείας, τόν παρέσυραν καί αυτόν καί τόν μύησαν, ώστε νά υποθέτει ότι οι πιστοί στόν Θεό καί στόν Σωτήρα Χριστό, Πατριάρχες, Προφήτες, Απόστολοι, Κήρυκες, Ευαγγελιστές, Ομολογητές καί πάν πνεύμα εν Χριστώ τετελειωμένον ή αγωνιζόμενον δέν μέτρησαν, δηλαδή δέν πέρασαν από τά υπό άλλην έννοιαν στάδια (πείραμα -παρατήρηση- απόδειξη) καί τοιουτοτρόπως ανεπιφύλακτα επίστεψαν στήν Μοναδικήν Αλήθειαν υπό τόν ήλιον; Ότι δηλαδή ο Τριαδικός Θεός είναι ο Μόνος Δημιουργός τού σύμπαντος καί τού ανθρώπου καί ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος είναι ο Μόνος καί Μοναδικός Σωτήρας καί Λυτρωτής, ο Μεσσίας;

Τουναντίον τόν πληροφορούμε, αυτόν καί τούς ομοϊδεάτες του, ότι όλοι οι Άγιοι όλων τών αιώνων  επείσθησαν καί επίστευσαν στή μοναδική αλήθεια, ύστερα από πολλούς αγώνες καί δάκρυα, διωγμούς καί θλίψεις καί ακριβούς μεθέξεως τής Ακτίστου Τριαδικής Χάριτος στίς καρδιές τους, στίς ψυχές τους καί στά σώματά τους.
Αλλά καί επιστημονικά νά τό δεί κανείς τό θέμα, ο ίδιος ο αντιπρόεδρος τής Ενώσεως τών Φυσικών τής Ελλάδος κ. Παν. Φίλντισης σέ πρόσφατη συνέντευξή του είχε εντελώς διαφορετική τοποθέτηση, ουδόλως υβριστική ή ανατρεπτική τής υπάρξεως τού Θεού. Μήπως από απειρία έκανε μέγα σφάλμα; Τό πολύ σημαντικό πού είπε είναι ότι «ο χαρακτηρισμός ¨σωματίδιο τού θεού¨ δέν υφίσταται οντολογικώς ως πραγματικό στοιχείο: δέν βρέθηκε δηλ. κάποιο θεϊκό σωματίδιο: απλώς χρησιμοποιήθηκε αυτός ο υπερβολικός όρος από μία επιστημονική ομάδα, γιά τό νέο σωματίδιο πού ανεκάλυψε περί τής δομής καί εξελίξεως τού σύμπαντος, γιά νά φανεί η τεραστία σημασία του πού φθάνει έως καί τήν δημιουργία μίας καινούργιας φυσικής. Αυτό λοιπόν τό σωματίδιο, άν τελικά επιβεβαιωθεί η ύπαρξή του, καθ᾿ ότι ακόμη βρισκόμαστε σέ πειραματικά στάδια, θά οδηγήσει σέ νέους νόμους τής φυσικής. Τόσο απλά!!»

Ο Θεός πουθενά δέν προσβάλλεται, αντιθέτως όλο καί περισσότερο μάς αποκαλύπτει τόν κτιστό κόσμο, τό αποτέλεσμα δηλ. τής ακτίστου ενεργείας Του, αλλά  καί μάς αποκαλύπτεται, μάς χαρίζει τήν δυνατότητα νά προσεγγίσουμε όλο καί περισσότερο, όσο Εκείνος επιτρέπει, τή φύση τού σύμπαντος, ώστε καί νά Τόν υμνούμε ψάλλοντας «οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού» καί «πάσα η γή αινεσάτω τόν Κύριον», αλλά καί νά συνειδητοποιούμε τό απροσέγγιστο τής ουσίας Του!
Επομένως, γνωρίζουμε τή σκοπιμότητα καί τήν δολιότητα τού τρόπου ανακοίνωσης από τά ΜΜΕ αυτής τής, σέ πειραματικό ακόμη στάδιο, επιστημονικής αποκαλύψεως ( βλέπε συμπέρασμα συνεδρίου στήν Αθήνα μέ θέμα «σωματίδιο θεός») μέσα στόν συγκεκριμένο χωρόχρονο τής πατρίδας μας.

Γνωρίζουμε επίσης βεβαίως, τήν εδώ καί αιώνες πάγια εσκεμμένη τακτική επιστημόνων, πού θεωρούν αθέους τούς εαυτούς τους, καί διαστρέφουν καί  απολυτοποιούν τήν όποια διαστροφή κάθε νέας εποικοδομητικής επιστημονικής εφεύρεσης/ανακάλυψης, καί όχι αυτήν καθ᾿ εαυτήν τήν ανακάλυψη. Μέ τόν αστείο στόχο τής εξανθρωποποίησεως τού ανύπαρκτου θεού ή τής αυτοθεοποιήσεως τού ανθρώπου.
Η αλήθεια είναι ότι οι οπαδοί τής παραπάνω μεθόδου ανησύχησαν από τίς αυτοκτονίες, τήν  εξαθλίωση καί τήν ανασφάλεια αυτών πού οι ίδιοι καταδυναστεύουν, όχι από ενδιαφέρον καί φιλανθρωπία, αλλά επειδή, τήν ίδια ώρα πού εκείνοι ζούν στή χλιδή καί στή σπατάλη, οι υποτελείς τους τυραννούνται ποικιλότροπα. Έτσι φοβούνται, μήπως η εκμετάλλευση καί η εξαθλίωση τών πολλών στρέψει τά βλέμματά τους από τή μιά σέ προσωπική μετάνοια καί επιστροφή στόν Αληθινό Θεό, από τόν Οποίο η προπαγάνδα τών κυρίαρχων ηγετών επί δεκαετίες είχε απομακρύνει,  καί από τήν άλλη στρέψει τή γροθιά αυτών τών υποδούλων κατά τών αφεντικών τους.

Γι’αυτό καί ταυτοχρόνως μέ τήν εξαγγελία τής δήθεν ανακαλύψεώς τους, διαφημίζουν τό τέλειο ηλεκτρονικό φακέλωμα, δηλαδή τήν «Κάρτα τού Πολίτη» καί τήν επερχόμενη σατανική δικτατορία τους ως δήθεν απαραίτητη, χρήσιμη καί συμφέρουσα.
Μόλις χθές, κάποιος υπουργός, μπροστά στά ανθρωπάκια τής Ευρωπαϊκής Ένωσης καί τής Τρόϊκας, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία τών τεσσάρων σημείων θά μπορούσε νά αποδοθεί μέ δύο λέξεις: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».

Έχουν τήν λανθασμένη γνώμη,  ότι καί εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες θαμπωθήκαμε μέ τίς ηλίθιες θεωρίες τους καί αδιάκριτα θά τούς ακολουθήσουμε,  επειδή εκείνοι  παραδόθηκαν στόν πατέρα τους, τόν ψεύτη καί ανθρωποκτόνο σατανά;
Μωροί, τυφλοί καί ανόητοι!!! Ήλθε η ώρα!!! Καί νύν εστίν!!!
Νά δούμε στήν πράξη ότι  η Άκτιστος καί Αιώνιος Ορθόδοξος Εκκλησία παραμένει πιστή στήν Κεφαλή της πού είναι ο Σωτήρας Χριστός, καί οικοδομείται στήν Πέτρα τής πίστεως, μέ πνευματικά υλικά τό αίμα καί τήν ομολογία τών Αγίων Μαρτύρων καί Οσίων, καί ότι όποιος  προσκρούει σέ αυτήν τήν Πέτρα συνθλίβεται.

Νά μάθουμε ακόμη καί αυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι καί νέες -πού διδάχθηκαν στά σχολεία τήν αθεΐα καί προσπάθησαν έτσι νά τούς ποδηγετήσουν,- επειδή έχουν τό Ορθόδοξο DNA, θά βρεθούν απέναντι στούς αθέους ποδηγέτες τους, άν καί χαλαροί ως πρός τήν πίστη. Διότι έχουν, εκτός από τό Ορθόδοξο DNA, τό Ελληνικό φιλότιμο, καί έτσι, η Ελληνική αγνή ψυχή, τούς προσθέτει παλικαριά στίς αποφάσεις τους, ώστε νά φτύσουν τήν Ηλεκτρονική τους Διακυβέρνηση καί άν χρειαστεί θά υποστούν διωγμό καί θάνατο, υπερασπιζόμενοι τήν προσωπική τους ελευθερία πού επιχειρεί νά καταλύσει η ηλεκτρονική  τυραννία. Αυτό θά τό επιτρέψει ο Θεός, ώστε κυρίως τά μεγάλα σκοτεινά αφεντικά  νά πονέσουν καί νά ταπεινωθούν περισσότερο.
Πρός όσους λοιπόν παραμένουν οπαδοί κάθε αντιχρίστου θεωρίας ή τής ηλεκτρονικής φυλακής βροντοφωνούμε καί κράζουμε: 
«Μάθαμε πλέον τίς παγίδες πού μάς στήνετε. Γνωρίζουμε καλά πού θέλετε νά οδηγήσετε τόν κόσμο: στόν Αντίχριστο! Έχουμε όμως τήν βεβαιότητα ότι ο Μεσσίας Χριστός θά στηρίξει τήν Εκκλησία Του καί θά σώσει τόν κόσμο, αρκεί αυτός νά τό θελήσει καί μπεί στήν Κιβωτό τής Εκκλησίας! Είστε εν αδίκω καί εν τώ ψεύδει, όμως τό ψέμα καί η αδικία δέν υπερίσχυσαν ποτέ τής αλήθειας καί τής δικαιοσύνης!»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Πού βρίσκεται λοιπόν η αλήθεια; Στό δικό σας πείραμα, τήν παρατήρηση καί τήν δήθεν απόδειξη περί σωματιδίου τού Θεού, πού πλασάρει μιά σπείρα ανθρώπων εκμεταλλευτών τών πολλών καί στίς επιστημονικές τάχα ανακαλύψεις σας πού δημιουργούν στίς καρδιές καί στούς νόες τών ακουόντων ψευδαισθήσεις, σύγχυση, ταραχή καί μπέρδεμα;

Ή αντίθετα στό πείραμα, τήν παρατήρηση καί τήν απόδειξη τών Αγίων ότι ο Θεός υπάρχει καί είναι ο Μόνος Δημιουργός τού σύμπαντος, όπως μάς βεβαιώνουν χρονικά καί διαχρονικά, ο Πατριάρχης Αβραάμ ο φιλόξενος, ο Θεόπτης Μωϋσής, ο οποίος εν Αγίω Πνεύματι κατέγραψε τήν δημιουργία τού σύμπαντος, ο Προφήτης Ζαχαρίας μέ τήν πρός καιρόν αφωνία του, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος έδειξε στόν κόσμο τόν Σωτήρα καί Μεσσία Χριστό, οι Άγιοι Απόστολοι μέ τό θαυμαστό σημείο τής Αγίας Πεντηκοστής, η κλήσις τού Αγίου Αποστόλου Παύλου, όταν επορεύετο εις Δαμασκόν γιά νά διώξει τήν Εκκλησίαν τού Χριστού καί η θαυμαστή μεταστροφή του, αλλά καί ο Μέγας Βασίλειος μέ τήν Βασιλειάδα του, ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος, η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία, οι σύγχρονοι Άγιοι Πορφύριος, Παΐσιος καί Ιάκωβος, πού έδωσαν τά πάντα υπέρ τής αγάπης τών αδελφών τους, τών πτωχών καί αδυνάτων καί πονεμένων, πού τούς έβλεπαν ως  εικόνες τού Θεού, καί μάζευαν καθημερινά τόν πόνο καί τίς αρρώστιες τους,- πού η αθεΐα σας συσσώρευσε πάνω τους, - προσφέροντας θυσία καί αυτήν ακόμα τήν ζωή τους γιά τήν ανακούφιση τών αδελφών τους; Καί βέβαια ο αψευδής λόγος τού Κυρίου καθώς καί τά θαύματά του επιβεβαιώνουν τήν ιαματική αγιαστική χάρη τών αγίων μας σέ όλους τούς αιώνες. «Σημεία δέ τοίς πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει.... επί αρρώστους χείρας επιθήσουσι καί καλώς έξουσιν.»  ( Μάρκ., ιστ΄, 17-18 )

Υ.Γ. Μέ πόνο καί αγάπη συμβουλεύουμε τούς όποιους αντιθέους ή αθέους,  νά επισκεφτούν τό ιερό, άφθαρτο καί ευωδιάζον σκήνωμα τού Αγίου Γερασίμου στήν Κεφαλλονιά, μέ ταπείνωση καί αυτοκριτική. Όποιος φοβάται, σημαίνει ότι υποπτεύεται πώς δέν κατέχει τήν αλήθεια. Όποιος όμως έχει πέσει εν αγνοία του θύμα, θά προσέλθει μετά χαράς μεγάλης.

Ο Άγιος Γεράσιμος, παγκόσμιος ευεργέτης, όπως καί όλοι οι Άγιοι, θά  ευσπλαγχνισθεί, θά παραβλέψει τήν ανοησία καί τήν μωρία, καί θά υποχρεώσει τά δαιμόνια τής απιστίας, πού εδρεύουν στήν καρδιά,  νά αποκαλυφθούν καί νά εξωτερικεύσουν τήν κακία τους, ώστε νά εντοπισθεί τό πρόβλημα καί νά επέλθει η θεραπεία.
Καί τότε εμπειρικά θά γίνει αντιληπτή η πλάνη. Τό ευχόμαστε εκ καρδίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου