Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
                         Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 25.07.2012.-
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑ TON ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 2012
 
 
ΠΕΜΠΤΗ - 02.08.2012
7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν ἱερὰν Μονὴν ἁγίας Θεοδώρας.-
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 03.08.2012
7.30-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν ἱερὰν Μονὴν ἁγίας Θεοδώρας.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ - 05.08.2012
7.30-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.-
 
7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ - 12.08.2012
7.30-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου.-
 
ΤΡΙΤΗ - 14.08.2012
7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν Νέας Παναγίας.-
 
ΤΕΤΑΡΤΗ - 15.08.2012
7.30-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου 40 Ἐκκλησιῶν.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ - 19.08.2012
7.30-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου.-
 
ΤΕΤΑΡΤΗ - 22.08.2012
7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν Παναγίας τῆς Φανερωμένης Καλλιθέας.-
 
ΠΕΜΠΤΗ – 23.08.2012
7.30-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν Παναγίας τῆς Φανερωμένης Καλλιθέας.-
 
ΚΥΡΙΑΚΗ - 26.08.2012
7.30-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Προσκυνηματικὸν Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.-
 
 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου