Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΑΘΩΩΘΗΚΕ Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

15Αθώο έκρινε το τριμελές εφετείο Λάρισας τον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κ. Αρίσταρχο...
μετά από μήνυση του Αρχιμανδρίτη π. Διονυσίου Καλαμπόκα, ηγουμένου της ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πέτρας Καταφυγίου Καρδίτσης, για παρέμβαση - σύσταση του μέσω επιστολής που απέστειλε στον μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ.Κύριλλο, εξ ονόματος του Πατριαρχείου, με τελικό αποδέκτη τον ίδιο ώστε εκείνος με τη σειρά του να καθοδηγήσει πνευματικά του τέκνα να μην αναμιγνύονται σε εσωτερικές υποθέσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχον, μηνυθέντα υπό του Αρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαμπόκα, ηγουμένου της ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πέτρας Καταφυγίου Καρδίτσης Αθώο έκρινε το τριμελές εφετείο Λάρισας τον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Το Τριμελές Εφετείον Λαρίσης εις την Συνεδρίαν αυτού της Τρίτης, 23ηςΜαιου /5ης Ιουνίου 2012, ηθώωσε τον Γέροντα Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχον, μηνυθέντα υπό του Αρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαμπόκα, ηγουμένου της ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πέτρας Καταφυγίου Καρδίτσης δι’ επιστολήν, την οποίαν ούτος εξ ονόματος του Πατριαρχείου έγραψε την 31ην Μαρτίου 2006 προς τον Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κ. Κύριλλον, ίνα συστήση εις τον Αρχιμανδρίτην π. Διονύσιον Καλαμπόκαν, να καθοδηγήση τα πνευματικά αυτού τέκνα, π. Ειρηναίον Γιακουμάκην & πατέρα Χρυσόστομον Μέζελσον, (καθαιρεθέντας πρώην κληρικούς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων) να μην αναμειγνύωνται εις τα εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και διαταράσσωσι την τάξιν αυτής.Νομικός συνήγορος υπερασπίσεως του Πατριαρχείου εις την υπόθεσιν αυτήν ήτο ο καθηγητής κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος και συνεργάται αυτού.

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος εις το τέλος, υπεγράμμισεν ότι ενήργησεν ουχί αυτοβούλως και προσωπικώς αλλά καθηκόντως κατ’ ανάθεσιν και κατ’ εντολήν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και ότι πρόθεσις αυτού δεν ήτο να δυσφημήση τον π. Διονύσιον αλλά να προτρέψη τούτον δια του οικείου αυτού Μητροπολίτου να δραστηριοποιηθή και να κατευθύνη τα πνευματικά αυτού τέκνα να παύσουν να προβαίνουν εις ενεργείας υπέρ του πρώην Πατριάρχου Ιεροσολύμων και νυν μοναχού Ειρηναίου, ίνα ούτω διατηρήται η ειρήνη και η ενότης της Εκκλησίας Ιεροσολύμων.

Το Εφετείον, διασκεφθέν, εκήρυξεν αθώον τον κατηγορούμενον.Δια της δίκης ταύτης, εκκρεμούσης από του 2006, και δια της αποφάσεως αυτής εδικαιώθη ουσιαστικώς το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, ενισχυόμενον  ούτω να συνεχίση το έργον αυτού.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ευχαριστεί το Εφετείον Λαρίσης δια την απονομήν της δικαιοσύνης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου