Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (VIDEO)

Περιεχόμενα 
 1.       Βηθλεέμ ετοιμάζου
2. Δεύτε χριστοφόροι λαοί
3. Δόξα. Και νυν. Σήμερον γεννάται
2.      4. Δεύτε αγαλλιασώμεθα
5. Του Κυρίου Ιησού
6. Δόξα. Και νυν. Αυγούστου μοναρχήσαντος
3.      7. Η γέννησίς σου (απολυτίκιον)
8. Δεύτε ίδωμεν... Τι θαυμάζεις... Ο αχώρητος παντί...
9. Τα σύμπαντα σήμερον... Δόξα εν υψίστοις
4.      10. Καταβασίαι Χριστός γεννάται (σύντομαι)
5.      11. Επεσκέψατο ημάς
12. Πάσα πνοή... Ευφραίνεσθε δίκαιοι... Ο Πατήρ ηυδόκησε...
13. Δόξα. Ότε καιρός
6.      14. Η παρθένος σήμερον (κοντάκιον)
15. Λύτρωσιν απέστειλε (κοινωνικόν)
16. Έσωσε λαόν (αργόν)
7. 17. Στέργειν μεν ημάς (αργόν)
18. Δόξα. Αίμα και πυρ.
Ψάλλει ο Κύριος Δημοσθένης Παϊκοπούλος Άρχων τ. Β' Δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

ΚΑΛΆ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου